Design: Exil Design
Last ned høyoppløselig versjon av omslag
Pris kr 179,00

Syngja

Vaage, Lars Amund

POCKET Pris kr 179,00
| ISBN 978 82 495 1139 6

Den eg skriv dette til kan ikkje lesa. Ho kan ikkje skriva, og ikkje snakka heller, endå om dei fremste fagfolka i landet har prøvd å læra henne dette i mange år. Det kom nokre ord, og ho tok dei i bruk, men så smuldra dei opp i munnen hennar. Ho brukte dei annleis enn andre. Ho sa orda rett, men visste ikkje kva dei betydde. Ho smakte på dei, song dei, masa med orda, så dei kom til å bety alt og ingenting, og så blanda dei seg med dei andre lydane hennar, blei borte i leiken med tunga og stemmebanda, forsvann inn i hylet og mumlinga, og me høyrde dei ikkje igjen.

Som ung mann jobbar han som bussjåfør og drøymer om å skriva. Ein dag kjem ei jente inn i bussen, ho ser på han i spegelen, og då ho skal av, stoppar han bussen og følgjer etter henne. Sidan ligg dei i senga hennar i kjellarleilegheita der ho bur. Då ho vert gravid, veit han kva han skal gjera. No er dottera vaksen, han er ein etablert forfattar; kan han endeleg skrive romanen om henne?

Syngja er ein djupt personleg roman, vakker og tankevekkande, naken og open, om å leva med ei dotter med autisme. Romanen er eit forsøk på å skriva hennar historie, og handlar om kor vanskeleg det er, men òg kor viktig det er å forstå ei som ikkje let seg forstå.

VINNER AV BRAGEPRISEN 2012
NOMINERT TIL KRITIKERPRISEN 2012

Omtale

"Lars Amund Vaage skriver sterkt og ærlig om det omkalfatrende ved å ha et funksjonshemmet barn. Det er et ømfintlig og tabubelagt tema som Vaage løser på en verdig og riktig måte ... Vaage skriver vakkert og poetisk om et svært sårt og betent tema"

MARI REINHOLT AAS, VÅRT LAND

"Vaage skriver nakent og direkte om å få et barn med autisme, og boken rommer et vell av kloke refleksjoner rundt sammenhengen mellom liv og språk, ord og verden ... G lever i et fremmed land, skriver forfatteren flere ganger, og Vaages forsøk på å nærme seg dette landet i «Syngja» er rørende og respektfullt overfor G. Boken er godt skrevet, med korthogde setninger og aforismeliknende utsagn. Men fremfor alt er det en sterk tekst om de som er annerledes"

GRO JØRSTAD NILSEN, BERGENS TIDENDE

"Lars Amund Vaage har med Syngja skrevet en av sine såreste og vakreste romaner ... Tilnærming og tilpasning, nærhet og avstand, verdighet og respekt er nøkkelord som peker inn mot en kjerne i denne lavmælte, vakre romanen om vanskelige og ømfintlige forhold. Men det handler også om språkets muligheter til å forstå og gripe verden"

GEIR VESTAD, HAMAR ARBEIDERBLAD

"Kresen, utfordrende og dirrende litterær dybdeboring i en forfatters forsøk på å skrive om sin autistiske datter ... Den kaster et slags nytt lys over deler av det foregående forfatterskapet. Av mange ord som kan brukes om Syngja er ikke "smått" et av dem ... Ved å gjøre romanen til datteren til en roman om forfatteren, hans litteratursyn og kamp med ordene, får den vanskelige fortellingen i siste del et litterært løft av typen som kun oppstår i god skrivekunst ... en litterær prestasjon på høyt nivå ... en av høstens mest og best ladede norske bøker"

TERJE EIDSVÅG, ADRESSEAVISEN

"en lysende roman full av ømhet, tragedie og skjebnesvangre scener ... Kanskje er det nettopp det nakne temperamentet som gjør Syngja til noe nytt i hans forfatterskap ... Tilbake står en forfatter som sikter rett mot flammene og samtidig fremkaller en tilsvarende åpenhet hos leseren.  Takknemlighet er den sterkeste følelsen jeg sitter igjen med etter å ha lest Syngja. Det er et kjent fenomen at bokåret ofte bringer det endelige gjennombruddet for en kvalitetsforfatter som i årevis har arbeidet ganske i det stille. I fjor var det Merethe Lindstrøm som plutselig fikk sterk respons fra både prisjuryer og publikum. Jeg håper det blir Lars Amund Vaage i år"

INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN

"Vaage reflekterer rundt sammenhengen mellom orda og verden, diskuterer og problematiserer rollen til den skrivende - tankene hans om skriving bør bli pensum på landets forfatterskoler. Vaage går tett innpå, nært - det er såre, tabubelagte temaer han pirker i. Likevel innehar boka en helt egen verdighet, takket være det fintfølende poetiske språket. Dette er ikke bare en vakker og skjør roman, det er stor poesi, og Vaage er ordkunstner. En lyrisk klang omslutter sidene ... Syngja er også en påminnelse om hvorfor vi trenger skjønnlitteraturen. Vi kan google oss fram til diagnoser, lese rapporter og fagbøker, men bare forfatteren kan åpne opp språket og lete seg fram til de orda vi ikke finner"

ELLEN S. LAURITZEN, DAGBLADET

"Jeg opplever Vaage som både respektfull og ærlig. Han vegrer seg ikke for det vanskelige, samtidig som han innrømmer å skrive rundt noen store spørsmål han ikke vet svar på ... Vaage er skeptisk til mirakelkurer. Årene har gjort ham til realist - kanskje til og med pessimist? Og likevel er det åpenbart med en stor ømhet han setter seg i bilen og kjører over fjellet for å besøke dattera på institusjonen hvor hun bor"

ERLEND RØYSET, KLASSEKAMPEN

"Poetisk, lavmælt, vart og undrende ... en rørende og respektfull tilnærming til et vanskelig emne og en klok refleksjon over forholdet mellom ord og liv, språket og verden, og som ved sin åpenhet heller ikke utelukker en allmennmenneskelig lesning av boken, der autismen er en metafor, ikke en diagnose. I et forfatterskap der det er forholdsvis kort mellom høydepunktene, plasserer Syngja seg slik blant Vaages beste"

SIGMUND JENSEN, STAVANGER AFTENBLAD

"Hjerteskjærende vakker, sårbar og vis roman om å være foreldre til et autistisk barn ... Vaage har i flere bøker tematisert livserfaringer knyttet til normalitet og galskap, institusjonalisering og menneskeverd, men neppe mer personlig enn i denne romanen ... Romanen hopper i tid og sted, den kjemper med sitt eget stoff, men holdes likevel tett sammen av en manende, søkende, melodisk prosapoetisk stil. Vaages beste bok? Vanskelig å si. Men uten tvil den mest nakne. Skrevet uten sikkerhetsnett. Kanskje blir det også boken som bringer ham ut til et enda større publikum"

ARNE HUGO STØLAN, VG

"Det er sårt. Og vondt. Og trist. Men også vakkert. Beint fram klokt ... Syngja er ikkje noka klassisk feelgoodforteljing kor alt endar vel og miraklet skjer. Men det er nett dette som er det oppløftande. Glimta som likevel finst der, trass alt. Orda si evne til å bygga bru mellom menneske. Klokskapen tida gir. Kjærleikens kraft også i møtet med det uperfekte. Språkets siger ... nydeleg komponert, utporsjonert, frasert, og med ei dramaturgisk overrasking på kjøpet ... ein verkeleg sterk forfattar"

GERD ELIN STAVA SANDVE, DAGSAVISEN

"Lars Aamund Vaage har skrevet en ualminnelig vakker, sår og kjærlig bok om å få en datter som skal vokse opp som språkløs autist. I sin ærlighet og språklige presisjon handler den også om selve livet og vår felles skjørhet. Boka styrker prisen. Og den bør leses."

ANDREAS WIESE, DAGBLADET (etter tildelingen av Brageprisen 2012)

"Vaage ligger i øyeblikket godt an som kandidat til årets gjennombrudd for en anerkjent forfatter utenom publikums allfarvei og medienes flomlys ... Formen er utpreget litterær og gjennomarbeidet, med klangfulle, rytmiske setninger og poetiske paradokser. Samtidig er det en sterk historie, med flere tilløp til krass samfunnskritikk ... Jeg synes boken hans åpner for en sofistikert form for famling og er en skildring av sorg og selvbedrag som gir en form for trøst. Romanen Syngja tar seg ut i det åpne og inn mot en våg vi ikke har visst om. Humor har boken også. Det er en roman med presisjonsnivå i følelsesregisteret, om hvorfor vi må innse våre begrensninger, og hvorfor vi ikke kan slå oss til ro med det"

SUSANNE HEDEMANN HIORTH, DAGENS NÆRINGSLIV

"Syngja er ei viktig bok. Ho gir eit nært og sterkt bilete av korleis det er å ha ei dotter med eit stort handikap, utan språk, men som det likevel eit stykke på veg er råd å kommunisera med. Forfattaren vil vera dei
språklauses talsmann. Det gjer han på meisterleg vis."

SJUR TJELMELAND, KVINNHERINGEN

"Årets beste og heil sikkert vakraste bok ... ein modig roman som begrepsfestar det unevnelege og tabuiserte i relasjonen mellom barn og foreldre ... Vaages forteljing er ei lågmælt soge om kor skøyr vår søking etter lykke er. Eit møysommeleg arbeid for å finne vegen fram til ei livsglede, trass stor sorg og smerte. Det veks fram ei forsoning som gjev glede over at livet blei som det blei"

RANDI KROKEN, VARDEN

"Ingen tvil om at Vaage er rett vinner av Brageprisen! Syngja er en roman som blir værende i leseren; en vakker og sterkt personlig bok om å leve med et funksjonshemmet barn. Vaage vegrer seg ikke for å ta tak i tabutemaer, men boka innehar en helt egen verdighet, takket være det fintfølende poetiske språket"

ELLEN SOFIE LAURITZEN, DAGBLADET Årets beste bøker 2012

"Vaage skriv godt og skaper ei særprega stemning i bøkene sine. Syngja kjem i ei særstilling, ikkje minst fordi ho er delvis sjølvbiografisk ... Boka er sterk lesnad og eit vektig innlegg i samfunnsdebatten ... ei viktig bok og ei av dei sterkaste denne bokhausten"

METTE BLEKEN, HARDANGER FOLKEBLAD

"Lars Amund Vaage skriver den mest poetiske prosa om en syk og neste språkløs datter. Syngja virker naken, men er samtidig uhyre kunstferdig. Den gjør leseren stille og inntrykksøm"

INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN Årets tre beste bøker 2012

"Gjennom litterær prestasjon på høyt niva løftes følsomt stoff inn i litteraturen, i fortelling om en forfatter og hans autistiske datter."

TERJE EIDSVÅG, ADRESSEAVISEN Årets høydepunkt 2012

"Sterk og personlig skildring av forholdet mellom en far og hans autistiske datter"

ARE HUGO STØLAN, VG Årets beste bøker 2012

"Lyrisk om autisme: "Kva skulle me gjera med barnet? Det sprang og sprang mot noko ingen kunne sjå. Det rømde og det rømde frå det stumme i seg sjølv""

SUSANNE CHRISTENSEN, KLASSEKAMPEN Årets bøker 2012

"En hyllest til menneskets vesen, og til dets utilstrekkelighet og svakhet. Klokt, sårt og sjeldent godt skrevet"

JONAS BALS, KLASSEKAMPEN Årets bøker 2012

"Årets vakraste og mest gripande roman ... At denne modige, sjølvbiografisk baserte sorg- og kjærleikserklæringa fekk Brageprisen, var fortent"

STEINAR SIVERTSEN, STAVANGER AFTENBLAD Anmeldernes favoritter 2012

"Klokt og reflektert om å leve med et barn med autisme, og om forholdet mellom ord og liv, språket og verden. Blant Vaages beste romaner"

SIGMUND JENSEN, STAVANGER AFTENBLAD Anmeldernes favoritter 2012

"Syngja er ei modig bok og eit kunstverk av sjeldan venleik ... I forsona kjærleik bryt Vaage kjenslemessige tabu. Han maktar å oppheva skiljet mellom forteljar og forfattar mens han heile tida reflekterer over eiga skrift"

JAN ASKELUND, STAVANGER AFTENBLAD Anmeldernes favoritter 2012

"En naken og direkte fortelling, skrevet med nærhet og avstand, verdighet og respekt av en kresen og poetisk forfatter"

LARS HELGE NILSEN, BERGENS TIDENDE Årets beste bøker 2012

"Romanen gir et verdifullt innblikk i et foreldreliv som byr på nesten uoverkommelige krav til system, struktur, gjennomtenkte handlinger og samsnakk. Den viser hva det kan innebære å ha et funksjonshemmet barn"

GURI HJULSTAD, TRØNDER-AVISA

"Vaage har skrive om mange meir eller mindre 'galne' menneske, men aldri har han gjort det betre enn om si eiga dotter. Det er skrivekunst på aller øverste hylle"

BJARNE TVEITEN, FÆDRELANDSVENNEN Årets beste bøker 2012
  • Handlekurv
Handlekurven din er tom
  • Nyheter

Thorvald Steen-romaner til Sri Lanka og Ungarn – nå 29 språk
To av Thorvald Steens bøker skal nå ut i Ungarn og Sri Lanka. Romanen Den hvite hesten ska...

Les mer

Nina Lykkes Full spredning holder stand på bestselgertoppen
Nina Lykkes Full spredning. En legeroman var fjorårets mest solgte norske roman. Det viser...

Les mer

Jenny Erpenbecks roman Hjemsøkelse rett inn på bestselgerlista
Jenny Erpenbecks roman Hjemsøkelse foreligger nå i norsk oversettelse. Boken har allerede...

Les mer

Vårens bøker fra Forlaget Oktober
Her er en oversikt over vårens bøker fra Forlaget Oktober, sortert etter utgivelsesmåned. Du kan...

Les mer

Merethe Lindstrøms nye roman til Danmark
Rettighetene til Merethe Lindstrøms kritikerroste roman Fuglenes anatomi er nå solgt til D...

Les mer ARKIV
  • Nyhetsbrev

Webdesign og publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish