Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman

Solstad, Dag

IB Pris kr 359,00
| ISBN 9788249504206

«Er en roman noe som alt er skrevet, og forfatteren bare den som finner den, og graver den møysommelig fram? Jeg må innrømme at jeg for hvert år som går, er blitt mer og mer klar over at jeg er innhyllet i en slik oppfatning. Men hvem har opprinnelig skrevet romanen? Hvis jeg bare er den som finner den og graver den ut? Dette er en kommentar til et sted i teksten der oppe som omhandler, eller skjuler et metafysisk spørsmål av høyeste rang.» (fotnote 5)

I denne romanen, som består av forfatterens fotnoter til en roman som ikke er skrevet, er Armand V. hovedperson.

Midt på 1960-tallet ankommer Armand og hans beste venn, Paul Buer, Oslo og Universitetet på Blindern. De er oppvokst i den samme byen langs Oslofjordens vestside. Paul Buer havner blant realistene, Armand hos filologene. Paul Buer blir meteorolog. Radikaleren og EEC-motstanderen Armand gjør karriere som diplomat og ambassadør i verdensmetropoler. Den usvikelig lojale ambassadøren Armand V. ikler seg rollen med en viss distanse, han er i sitt indre en illojal tjener for sitt land, om enn ikke i det ytre.

For Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman ble Solstad tildelt Brageprisen i 2006.

Omtale

”Den ene store. Dag Solstads Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman er en romanmessig triumf med dype demokratikritiske innsikter … Med fare for å gå på en historisk smell, mener jeg det er på tide å fastslå at Dag Solstad er Norges største prosaforfatter, ja, kanskje til og med stille spørsmålet nettopp i dette Ibsen-året om han ikke er den største gjennom tidene uansett sjanger … Romanen Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman er en litteraturhistorisk hendelse i vår tid … Dersom språket har sjel – og det må man vel anta at det har – og kan føle lykke, så er jeg sikker på at det norske språket gråter av glede hver dag Solstad skriver.”

TROND HAUGEN, DAGSAVISEN

”Lysende litterære øyeblikk … En ny roman fra Dag Solstad er alltid en begivenhet”

FRODE HEIMLICH PEDERSEN, BERGENS TIDENDE

”Svært merkelig og veldig fint. Dag Solstad har aldri vært underligere enn i sin nye roman. I partier oppleves han også som bedre enn noensinne … Poetisk, patetisk, komisk, tragisk, mystisk, personlig, selvdestruktivt, inspirert, profetisk: Ingenting er fremmed for Solstad i denne romanen … Det kan likevel ikke være tvil om at Solstad nå igjen prøver å være politisk på en måte han ikke har vært på svært lenge, kanskje ikke siden 1970-tallet, og de siste hundre sidene må betraktes som både betagende og originale i så måte.”

ERIK BJERCK HAGEN, MORGENBLADET

”Sterk Solstad … Med den nye romanen Armand V. har Solstad gjort klart at han held stilen og på ingen måte har senka standarden. Det er ein sterkt utfordrande roman, både i stil, form og bodskap, fordi han held opphøgd avstand til seg sjølv. Og han gjev eit viktig kikhol inn i heile forfatterskapen til Dag Solstad, slik han sjølv ser på han.”

NØSTE KENDZIOR, DAG OG TID

”Mesterroman fra Solstad … Ved siden av den formmessige nyskapningen, er det mest påfallende ved Armand V hvordan dagsaktuell politikk igjen er avgjørende bakteppe for teksten, som etter hvert likner en tragedie. Som så ofte før ligger Solstads mesterskap i hvordan han knytter den enkeltes skjebne og livsvalg til den store historien ... Som alltid er den dypt alvorlige Solstad samtidig morsom … Armand V er en pessimistisk, men samtidig gåtefull bok, fullt på høyde med Solstads tidligere utgivelser.”

KÅRE BULIE, DAGBLADET

”Dag Solstads roman Armand V. er overdådig morsom, dypt alvorlig og sterkt urovekkende. … Bak den finurlige komposisjonen, de mangfoldige miljøvisittene, de snodige kjærlighetshistoriene, de mange tidsnivåene og de halsbrekkende flotte formuleringene, ligger et livsalvor man sjelden støter på i nyere norsk litteratur. En sjakkspiller i boka har det med å briljere ved ” å gjemme sin fordekte målbevisste plan”. Det kan gjerne brukes som beskrivelse av Dag Solstads skrivemåte. Han kan nok kommentere sitt eget arbeid som forfatter, men den målbevisste planen forblir fordekt. Solstad leker gjemsel med oss, i en frydefull elegant tekst, og lar oss sitte igjen med en uro som forhåpentlig ikke legger seg så lett.”

LIV RIISER, VÅRT LAND

”fremdeles skriver Solstad kanskje bedre enn noen annen i landet ... Romanen (notesamlingen) er også drøssende rik på overdådig morsomme episoder og småhistorier: Fortellingen om den katolske kirke og dogmet om den dobbelte jomfrufødsel er en orgie i humor.”

YNGVAR USTVEDT, VG

”Dag Solstad utvider romangenren og legger alen til sitt eget forfatterskap med disse fotnotene … Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman er en bok om litteratur. En bok om det å skrive og om det å leve, en bok om det å aldri kunne beskrive en endelig helhet og om hvor vanskelig det er å leve, fullt og helt … Solstads avslørende observasjoner av individet i det norske etterkrigssamfunnet gjør ham til den anerkjente forfatteren han er”

ANNE CATHRINE STRAUME, NRK P2, KULTURNYTT

”en ny stor roman … Solstad har ennå til gode å skrive en svak roman. Hans røst er og blir umiskjennelig, og hans kvernende språk er fremdeles bærer av stor skjønnhet”

TERJE STEMLAND, AFTENPOSTEN

”Viktig politisk fotnoteroman. Dag Solstads sekstende roman, bok trettito, er en fascinerende beretning om ambassadøren, forfatteren og tida vi lever i. Dag Solstad har med romanen om ambassadør Armand V igjen skrevet et særs, uhyre originalt mixtum compositum av en sjangermutant … Dette Solstadske romanskrinet med det rare i rommer derfor stort alvor, dyp smerte og en snikende følelse av håpløshet. Men også latter og kloke refleksjoner … en av høstens viktigste og mest fascinerende romaner”

STEINAR SIVERTSEN, STAVANGER AFTENBLAD

”I den siste, og inneværende, fasen av Solstads forfatterskap har det kommet en slags oppsummerende metadimensjon til hans verk, og i Armand V. når dette et foreløpig høydepunkt … For det andre kan man bare forstå Solstad i lys av Solstad fordi ingen andre norske romanforfattere kvalitativt kan måle seg med ham. Solstads tematiske dybde og språklige storhet gjør ham selv til sin viktigste referanse i norsk litteratur. Og i Armand V. når Solstads språklige mesterskap nye høyder. Tidvis glitrer prosaen slik den kun gjør i verdenslitteraturens store verk, og leseren nærmest skjelver av glede over ordene som fyller denne boken. Dag Solstad fortsetter å gjøre seg uomgjengelig når den europeiske kanon fra rundt årtusenskiftet skal skrives, og i enda sterkere grad i den norske kanon overhodet.”

BERNHARD ELLEFSEN, FREDRIKSTAD BLAD

”I den dypt forunderlige, men rike Armand V kan leseren være med på en litterær reise, i form uvanlig, men til erkjennelsesdyp vi sjelden møter i norsk og internasjonal litteratur.”

FINN STENSTAD, TØNSBERGS BLAD

”Dag Solstads plot er gripende, og kulminerer med et intenst høydepunkt gjennom bokens siste 50 sider … Armand snur seg og ser at amerikaneren har grisehode … Det er et kraftfullt litterært grep … Solstads anliggende, slik jeg leser ham, går lenger enn til spørsmålet om hvordan Norge skal berge sin integritet i allianse med verdens eneste supermakt. Mer enn å finne mening i det diplomatiske liv, leser jeg historien om Armand V som en beretning om ensomhet og følelsesmessig distanse, ja, om en tilskuerrolle – han har solid avstand til sine kvinner, til sine barn, til seg selv. Han føyer seg således inn i rekken av Solstads skikkelser som strever med å finne en mening, hva er mitt egentlige ansvar, hvordan tar og mestrer vi valg, hvordan greier vi å leve det Armand vagt omtaler som et "edelt liv"? Her er noen av fotnotene sterke skildringer, i en direkte språkform som virker like plaget og nervøs som Armand selv … Så er vi ved kjernen for min lesning: Mer enn å fortelle en historie om Armand V, kaster denne boken et lys over Dag Solstad og hans generasjon. Og gjennomgangstonen er generasjonens resignasjon … Gjennom sitt forfatterskap har Solstad portrettert sin egen samtid med hovedperson (mann) fra det som til enhver tid har vært hans egen generasjon … Gjennom Solstads forfatterskap følger vi denne generasjonen fra tiår til tiår, gjennom radikal entusiasme, eksotiske villfarelser og knefall for totalitære fristelser, innom den utmattede skuffelse og nå altså liketil resignasjonen og en nødhavn av småborgerlighet, materiell tilfredshet og nostalgisk moralisme … Jeg respekterer Dag Solstads forfatterskap for mye, også for å ha beskrevet denne generasjonens eksistensielle livsløp så nært og presist.”

UTENRIKSMINISTER JONAS GAHR STØRE, MORGENBLADET

”Dag Solstad er landets viktigste nålevende forfatter. Mer er det ikke å si om den saken”

TROND HAUGEN, DAGSAVISEN, kritikernes favoritter i 2006

”Jeg leser alt han skriver for han utfordrer hele tiden … jeg tror på fulleste alvor at Solstad er Nordens største prosaforfatter. Han er en forfatter som tror han er ferdig, som ikke nøyer seg med å skrive noe som ikke er veldig, veldig bra, og som nok en gang fengsler helt fram til den skimrende sluttscenen: den er så vakker, den er så urolig. Jeg merker når jeg tenker tilbake på den tragiske romanen "Armand V" at jeg langs veien luter meg enda lengre inn i teksten mens Dag Solstad guider meg gjennom Oslos gater, guider meg inn i forsamlinger, inn i diskusjoner, inn i stemninger, inn i seg selv, og det går ikke å slutte å høre på”

STIG HANSÉN, SUNDSVALLS TIDNING

”Høstens utgivelse forteller hvem som fortsatt er Norges beste romanforfatter. Armand V består av en serie klassiske Solstad-ingredienser, men er samtidig en formmessig nyskaping og en tilbakevendig til den dagsaktuelle politikken. Romanen er – slik Solstads bøker alltid er – morsom, original og innsiktsfull”

KÅRE BULIE, DAGBLADET, kritikernes favoritter

”Nok et litterært mesterstykke som bekrefter Dag Solstads status som vår fremste samtidsdikter”

FINN STENSTAD, TØNSBERGS BLAD, kritikernes favoritter i 2006

”Den dyptgående humorist er mer seg selv lik enn noen gang, og absolutt ulik alle andre”

PER HADDAL, AFTENPOSTEN, kritikernes favoritter i 2006

”Dag Solstad er ingen fotnote i årets bokhøst”

ADRESSEAVISEN, årets beste bøker i 2006

"Dag Solstad i internasjonal storform med en uroman om vårt ansvar for kloden og de nærmeste ... selv om ikke Armand V. er noen salgsmagnet, har Norges beste kandidat til nobelprisen igjen overgått, eller denne gang snarere "undergått" seg selv med stoffet til en eksistens-, skrift- og ikke minst selvbevisst roman man gjerne skulle ha lest. Inntil man innser at det har man nok nettopp gjort, fotnote for fotnote."

SØREN VINTERBERG, POLITIKEN (Danmark)

"Fotnoter er ikke det verste man har, når Dag Solstad skriver dem ... de byr på, foruten alt annet, Solstads musikk som ikke er mulig å etterligne, hans herlige, underfundige og treffsikre prosa som sitter som en kule mellom øynene eller et slag i mellomgulvet. Hver gang."

LARS BONNEVIE, WEEKENDAVISEN (Danmark)

”Kunstnerisk triumf av Solstad ... Armand V tilhører en stor fortellertradisjon”

ULF ERIKSSON, SVENSKA DAGBLADET (Sverige)

”Forfatteren Dag Solstad er en av Norges og Nordens fremste forfattere ... Solstad har den fantastiske egenskapen at han lykkes i å forene eksperiment med stor underholdning”

INGRID ELAM, KULTURNYHETENE, SVT (Sverige)

”Dag Solstad har tatt en uventet vei i sitt forfatterskap. Resultatet er fantastisk … mangetydig og fascinerende … Det er en smått fantastisk bok, intrikat komponert, men slående følsom og direkte”

ANDRZEJ TICHY, SYDSVENSKAN, (Sverige)

”bekrefter at Solstad er den eneste nordiske prosaist ved siden av P.O. Enquist som skulle kunna aspirere til en Nobelpris ... Solstad er lika underholdende som uforutsigbar ... Dag Solstad skriver svært sjelden dramatikk. Men han er likvel Ibsens store etterkommer i den norske litteraturhistorien ... Han og Philip Roth ... er mina kandidater til Nobelprisen”

NILS SCHWARTZ, EXPRESSEN (Sverige)

”i sitt senere forfatterskap har han stadig utviklet utrolig spennende nye måter å fortelle en historie på … man leser denne fotnoteromanen i et strekk med uavbrutt spent interesse”

LENNART BROMANDER, AFTONBLADET (Sverige)

”Jeg leser Armand V. som en vakkert skrevet historie om åndelige fengsler … Armand V. er ikke lettlest, men stemmen som snakker er helt unik”

ERIK HAMMAR, SMÅLANDSPOSTEN (Sverige)

”Dag Solstad har jeg lenge betraktet som en av den nordiske samtidslitteraturens aller fremste forfattere. Hans romaner er interessante ikke minst ettersom de kombinerer aktuelle samfunnsspørsmål og djerve formeksperiment … Armand V. … er et av Solstads romanteknisk sett mest avanserte verk … En utrolig rik og interessant roman!”

BJÖRN GUSTAVSSON, DLA-DEMOKRATEN (Sverige)
  • Handlekurv
Handlekurven din er tom
  • Nyheter

Hanne Ørstaviks Kjærlighet kortlistet til The Republic of Consciousness Prize 2020
I dag ble det kjent at Hanne Ørstaviks roman Kjærlighet (eng. tittel: Love) er en a...

Les mer

Linn Ullmann om litteratur og offentlighet - Foredrag på Nasjonalbiblioteket 28.02
Hvordan klare seg? I et personlig, litterært og undersøkende foredrag ser Linn Ullmann nærmere på...

Les mer

Nina Lykkes Full spredning holder stand på bestselgerlista
Nina Lykkes Full spredning. En legeroman beholder denne uken andreplassen på Bokhandlerfor...

Les mer

Bjørn Esben Almaas og Matias Faldbakken nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020
I dag ble det kjent at

Les mer

Matias Faldbakken tildelt P2-lytternes romanpris 2019
Matias Faldbakkens kritikerroste roman Vi er fem er tildelt P2-lytternes romanpris 2019. P...

Les mer ARKIV
  • Nyhetsbrev
  • Fritekstsøk
  • Arrangement
28.02.2020

Sakprosadagene på Kristiansand folkebibliotek: Espen Stueland: «Eilert Sundts farlige kunnskap»

Les mer
28.02.2020

Litteratur og offentlighet. Foredrag ved Linn Ullmann på Nasjonalbiblioteket

Les mer
04.03.2020

Klimakritikk: Er kritikken i økokrise? - med blant andre Espen Stueland

Les mer
07.03.2020

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2020: Nordisk poesifest med blant andre Espen Stueland

Les mer
07.03.2020

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2020: Poesi, klima, krise - med blant andre Espen Stueland

Les mer
KOMMENDE

Webdesign og publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish